cARTed Series n.178 - mai 2004 - Kassel
Special "European Series"

 
carte postale de Madeleine Lambert

MADELEINE LAMBERT
"PAPEROLE N°5"
4Mx1M10 (DÉTAIL)
TEXTE DE MARCEL PROUST
(EXTRAIT D'"ALBERTINE DISPARUE")